www.eprace.edu.pl » model-rodziny » spis treści

Współczesny model małżeństwa i rodziny w społecznym nauczaniu Kościołów rzymskokatolickiego i ewangelicko-augsburskiego oraz w ujęciu świadków Jehowy1. Wstęp2. Definicja i typologia związków małżeńskich

 2.1. Kryteria wyboru małżonka

 2.2. Typologia związków małżeńskich

 2.3. Przemiany w poglądach na charakter związku małżeńskiego3. Rodzina- definicja i typologia

 3.1. Rodzina jako grupa społeczna

 3.2. Rodzina jako instytucja społeczna

 3.3. Rodzina a religia4. Społeczne nauczania Kościołów rzymskokatolickiego i ewangelicko- augsburskiego oraz świadków Jehowy

 4.1. Małżeństwo i rodzina w społecznym nauczaniu Kościoła rzymskokatolickiego

 4.2. Małżeństwo i rodzina w nauczaniu Kościoła ewangelicko-augsburskiego

 4.3. Życie małżeńsko-rodzinne w ujęciu świadków Jehowy5. Metodologia

 5.1. Określenie przedmiotu i celu badań

 5.2. Problem badawczy

 5.3. Hipotezy

 5.4. Zmienne i wskaźniki

 5.5. Dobór próby

 5.6. Metody i techniki badań

 5.7. Sposoby opracowania zebranych materiałów badawczych6. Empiria

 6.1. Prezentacja wyników badań

 6.2. Weryfikacja hipotez

 6.3. Wnioski7. Bibliografia8. Załącznik

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.