www.eprace.edu.pl » model-rodziny » Metodologia

Metodologia

Projektowanie procesu badawczego jest istotnym elementem poprzedzającym przystąpienie do zamierzonych badań empirycznych. Sam proces badawczy jest złożonym przedsięwzięciem, dlatego też, aby był on efektywny, należy właściwie zaprogramować badanie sporządzając wstępny projekt, który powinien zawierać takie elementy jak:

Proces badawczy zmierza do poznania pewnej rzeczywistości, zjawiska lub instytucji, bądź też do uzyskania wiedzy o ich stanie, przebiegu, perspektywach rozwoju, czy to dla podjęcia kroków ku ich zmianie, poprawie, lepszego pokierowania, uzyskania lepszych wyników ich działania, bądź też dla zdobycia podstaw do uogólnień, zbudowania definicji czy poznania prawidłowości rządzących ich rozwojem.Podrozdzialy w tym rozdziale:


Określenie przedmiotu i celu badań


Problem badawczy


Hipotezy


Zmienne i wskaźniki


Dobór próby


Metody i techniki badań


Sposoby opracowania zebranych materiałów badawczych


komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.