www.eprace.edu.pl » model-rodziny » Metodologia » Sposoby opracowania zebranych materiałów badawczych

Sposoby opracowania zebranych materiałów badawczych

Zebranie danych nie jest ostatnim etapem procesu badawczego. Dopiero w momencie zebrania danych możemy odpowiedzieć na postawione wcześniej pytania dotyczące interesujących nas aspektów badanej rzeczywistości społecznej. Nim to jednak nastąpi, konieczne jest wstępne przygotowanie danych uzyskanych w badaniu, poprzedzające wnikliwą analizę jakościową i ilościową zebranego materiału. Analiza ta sprowadza się do następujących procedur:komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.