www.eprace.edu.pl » model-rodziny » Bibliografia

Bibliografia

1. Adamski F. „Rodzina nowego miasta. Przemiany w strukturze społeczno- moralnej rodziny nowohuckiej”, Warszawa, 1970

2. Adamski F. „Miłość małżeńska i rodzina”, Kraków, 1985.

3. Adamski F. „Rodzina między sacrum a profanum”, Poznań, 1987

4. Adamski F. „Młodzi przed ślubem”, Rocznik Nauk Społecznych, Tom V, 1997.

5. Adamski F. „Rodzina. Wymiar społeczny”, Kraków, 2000.

6. Borowik I., Procesy instytucjonalizacji i prywatyzacji religii w powojennej Polsce, raków, 1997.

7. Doniec R., „Rodzina wielkiego miasta”, Kraków, 2000

8. Dudkiewicz W., Praca Magisterska. Przewodnik metodyczny dla studentów pedagogiki, Kielce, 1996

9. Durkheim E., Elementarne formy życia religijnego, warszawa, 1999.

10. Duch-Krzystoszek D., „Małżeństwo, seks, prokreacja”, 1995

11. Gnitecki J.,Zarys metodologii badań w pedagogice empirycznej, Zielona Góra 1989

12. Gołdyka L., Markowska D., Stankiewicz J., „Socjologia. Pojęcia, teorie, problemy, Zielona Góra.

13. Janiszewski L., „Sukces małżeński w rodzinach marynarzy” [w] Studia Socjologiczne, Warszawa, 1986.

14. Kamiński A., Metoda, technika, procedura badań w pedagogice empirycznej, [w]: Studia psychologiczne, Tom 19, 1970.

15. Kephart W.M., „The Family, Socjety and the Indywidual”, Boston, 1961.

16. Kluzowa K., Kusz F., Slany K., „Małżeństwa powtórne w Polsce: typy, przyczyny powstania i funkcjonowanie”, Kraków, 1991.

17. Kmita J., Wykłady z logiki i metodologii nauk, 1973, Warszawa.

18. Kotarbiński T., Kurs logiki dla prawników, Warszawa, 1960.

19. Kozdrowicz E., Sytuacja dziecka w rodzinie matki samotnej, Warszawa, 1989.

20. Mariański J., „Kondycja religijna i moralna młodych Polaków”, Kraków, 1991.

21. Nash D, Berger P., „The Child, the Family and the „Religious Revival” [w] J. Faulkner (red), “Religion’s Influence in Contemporary Society, 1972.

22. Nowak S, Studia z metodologii nauk społecznych, Warszawa 1965.

23. Nowa Księga Przysłów, Warszawa, 1972.

24. Okoń W., Słownik pedagogiczny, Warszawa, 1987.

25. Olechnicki K., Załęcki P., Słownik socjologiczny, Toruń, 1999.

26. Pasek Z., „Wyznanie wiary protestantyzmu”, Warszawa, 1985.

27. Pilch T., Lepalczyk I, „Pedagogika społeczna: człowiek w zmieniającym się świecie”, 1995.

28. Pilch T., Zasady badań pedagogicznych, Wrocław, 1995.

29. Piotrowski J. „Socjologia”, Warszawa, 1970.

30. Piwowarski W., Religijność wiejska w warunkach urbanizacji, Warszawa, 1975.

31. Podgórecki A., „Zjawiska prawne w opinii publicznej”, Warszawa, 1964.

32. Rostowski J., „Zarys psychologii małżeństwa”, Warszawa, 1987

33. Stasiak H., „Wnętrza i kształt rodziny”, Warszawa, 1975.

34. Szczepański J., „Elementarne pojęcia socjologii”, Warszawa, 1963.

35. Sztumski J., Wstęp do metod i technik badań społecznych, Warszawa, 1984.

36. Tyszka Z., „Socjologia rodziny”, Warszawa, 1974.

37. Tyszka Z. 1994

38. Warzywoda-Kruszyńska W., „Małżeństwo, a struktura społeczna”, Warszawa, 1974.

39. Ziemska M., „Rodzina a osobowość”, Warszawa, 1975.

40. Publikacje internetowe. Tu : encykliki, przemówienia i homilie Kościoła rzymskokatolickiego; podręczniki świadków Jehowy i wydania „Strażnicy”.komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.